متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

خرید سیم کارت شما به قیمت مناسب
خرید سیم کارت در کمترین زمان
قیمت گذاری سیم کارت شما
مشاوره رایگان
جزئیات شماره شماره های مرتبط قیمت ( تومان ) تماس خرید اقساطی
0912  393   2008
سایر شماره ها
28,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  59  435  59
سایر شماره ها
6,900,000
تماس خرید اقساطی
0912  10  90  534
سایر شماره ها
59,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  1003   695
سایر شماره ها
148,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  1391   411
سایر شماره ها
75,000,000
تماس خرید اقساطی
0912   1357  314
سایر شماره ها
36,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  106  11  41
سایر شماره ها
90,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  144  20  70
سایر شماره ها
98,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  109  12  18
سایر شماره ها
120,000,000
تماس خرید اقساطی
0912   1000  839
سایر شماره ها
620,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  120  80  31
سایر شماره ها
70,000,000
تماس خرید اقساطی

سیم کارت های جدید

جزئیات شماره وضعیت قیمت ( تومان ) تماس خرید اقساطی

0912 104 37 35

در حد صفر
100,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 9 444 603

صفر
5,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 900 98 76

صفر
6,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 206 98 93

در حد صفر
29,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 7002 605

کارکرده
13,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 139 17 10

کارکرده
65,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 1347 215

کارکرده
36,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 12 66 449

در حد صفر
35,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 106 3334

در حد صفر
140,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 171 39 36

کارکرده
45,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 126 37 30

در حد صفر
93,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 116 46 49

در حد صفر
95,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 114 38 34

در حد صفر
110,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 208 4334

کارکرده
28,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 179 08 01

کارکرده
39,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 189 03 06

کارکرده
39,000,000
تماس خرید اقساطی

مقالات مرتبط

همه مقالات