متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

خرید سیم کارت شما به قیمت مناسب
خرید سیم کارت در کمترین زمان
قیمت گذاری سیم کارت شما
مشاوره رایگان
جزئیات شماره شماره های مرتبط قیمت ( تومان ) تماس خرید اقساطی
0912  183  87  85
سایر شماره ها
35,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  3333   220
سایر شماره ها
210,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  116  0  255
سایر شماره ها
45,000,000
تماس خرید اقساطی
0912 157  80  20
سایر شماره ها
56,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  1390   375
سایر شماره ها
32,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  181  73  73
سایر شماره ها
170,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  10  90  483
سایر شماره ها
52,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  10  90  534
سایر شماره ها
52,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  146  20  90
سایر شماره ها
58,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  122  49  47
سایر شماره ها
59,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  119  44  88
سایر شماره ها
140,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  89999   37
سایر شماره ها
17,500,000
تماس خرید اقساطی
0912  19  333  57
سایر شماره ها
38,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  15  700  41
سایر شماره ها
43,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  114  27  26
سایر شماره ها
110,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  109  12  18
سایر شماره ها
120,000,000
تماس خرید اقساطی

سیم کارت های جدید

جزئیات شماره وضعیت آخرین بروزرسانی قیمت ( تومان ) تماس خرید اقساطی

0912 149 85 41

کارکرده
26,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 187 26 92

کارکرده
23,900,000
تماس خرید اقساطی

0912 953 35 30

کارکرده
3,800,000
تماس خرید اقساطی ندارد

0912 549 69 56

کارکرده
6,500,000
تماس خرید اقساطی ندارد

0912 90 94 157

صفر
4,500,000
تماس خرید اقساطی ندارد

0912 531 32 47

کارکرده
6,800,000
تماس خرید اقساطی ندارد

0912 548 58 09

کارکرده
6,500,000
تماس خرید اقساطی ندارد

0912 187 83 92

در حد صفر
25,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 17 14 794

در حد صفر
30,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 71 88 722

کارکرده
4,600,000
تماس خرید اقساطی ندارد

0912 23 886 23

در حد صفر
16,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 249 45 50

کارکرده
14,800,000
تماس خرید اقساطی

0912 234 48 53

صفر
15,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 043 45 83

کارکرده
3,100,000
تماس خرید اقساطی ندارد

مقالات مرتبط

همه مقالات