متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

خرید سیم کارت شما به قیمت مناسب
خرید سیم کارت در کمترین زمان
قیمت گذاری سیم کارت شما
مشاوره رایگان
جزئیات شماره شماره های مرتبط قیمت ( تومان ) تماس خرید اقساطی
0912  24  301  24
سایر شماره ها
7,500,000
تماس خرید اقساطی
0912  55  806  55
سایر شماره ها
4,700,000
تماس خرید اقساطی
0912  275  75  56
سایر شماره ها
7,500,000
تماس خرید اقساطی
0912  265  76  76
سایر شماره ها
21,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  198   1309
سایر شماره ها
12,400,000
تماس خرید اقساطی
0912  499   1000
سایر شماره ها
44,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  110  37  36
سایر شماره ها
51,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  155   0330
سایر شماره ها
31,500,000
تماس خرید اقساطی
0912  282   9990
سایر شماره ها
19,500,000
تماس خرید اقساطی
0912  2 111  889
سایر شماره ها
13,500,000
تماس خرید اقساطی
0912  18  10  939
سایر شماره ها
16,500,000
تماس خرید اقساطی
0912  132 54  53
سایر شماره ها
23,000,000
تماس خرید اقساطی
0912  1777   928
سایر شماره ها
14,900,000
تماس خرید اقساطی
0912  5 8888  94
سایر شماره ها
9,800,000
تماس خرید اقساطی

سیم کارت های جدید

جزئیات شماره وضعیت قیمت ( تومان ) تماس خرید اقساطی

0912 334 88 60

کارکرده
4,100,000
تماس خرید اقساطی

0912 625 0 625

کارکرده
18,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 295 41 58

کارکرده
4,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 357 60 79

کارکرده
3,800,000
تماس خرید اقساطی

0912 265 77 22

صفر
10,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 12 44 627

کارکرده
14,200,000
تماس خرید اقساطی

0912 193 4448

صفر
22,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 376 03 01

کارکرده
4,700,000
تماس خرید اقساطی

0912 033 44 63

در حد صفر
3,000,000
تماس خرید اقساطی

0912 425 4334

صفر
5,900,000
تماس خرید اقساطی

0912 399 68 15

کارکرده
3,500,000
تماس خرید اقساطی

0912 282 77 66

صفر
13,500,000
تماس خرید اقساطی

مقالات مرتبط

همه مقالات