مشاوره رایگان   021.22.22.0903
متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

فروش سیم کارت

فروش ویژه فروش ویژه
0912   28888  49

260,000,000 تومان

250,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912  10  660  78

210,000,000 تومان

200,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912  10  10  626

830,000,000 تومان

820,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912  216   7117

130,000,000 تومان

120,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912  112  42  32

750,000,000 تومان

745,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912  2200   975

140,000,000 تومان

135,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912  200  70  46

210,000,000 تومان

205,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912  188  55  80

200,000,000 تومان

195,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
سیم کارت دریافت لیست شماره های 912
سیم کارت