مشاوره رایگان   021.22.22.0903
متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

فروش سیم کارت

فروش ویژه فروش ویژه
0912   590   90   78

25,000,000 تومان

24,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912   122   08   09

175,000,000 تومان

172,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
فروش ویژه فروش ویژه
0912   222   04   03

175,000,000 تومان

172,000,000 تومان

جزئیات سیم کارت
دریافت لیست شماره های 912