متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

همراه اول سیستم پیگیری فعال سازی سیم‌کارت‌ سرپرست خانوار را معرفی نمود

به جهت آسان سازی فعال سازی سیمکارت‌های ارسال شده به سرپرستان خانوار، اپراتور همراه اول سیستم پیگیری این سیم کارت ها را راه اندازی نمود.

بعد از خرید سیم کارت سرپرستان خانوار و توسط عوامل اجرایی فروش سیم کارت،  علت ارسال سیم‌کارت‌های رایگان سرپرست خانوار به وسیله پست و با نظر به اینکه از نظر قانونی و برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های احتمالی، اپراتور باید منتظر دریافت تایید احراز هویت و وصول سیم‌کارت، به دست شخص ثبت نام کننده از جانب شرکت پست باشد و بعد اقدام به فعال سازی سیم‌کارت‌ نماید، اپراتور نخست سیستمی را جهت تسهیل این کار راه اندازی کرد.

سرپرست خانوار که سیم‌کارت رایگان خود را دریافت نموده اما هنوز سیم کارت شان فعال نگشته است، این امکان را دارند که جهت اعلام این موضوع به سایت همراه اول، بخش «پیگیری سیم کارت رایگان»، مراجعه و عدم فعال بودن سیم‌کارت خود را اعلام کنند.

همراه اول گزارش های دریافتی را به شرکت پست جهت تسریع در اعلام وضعیت ارسال و پس از دریافت تایید نسبت به فعال سازی سیم کارت اقدام خواهد کرد. 

روش تحویل و فعال سازی سیم‌کارت سرپرست خانوار، به این شکل است که بعد از دریافت سیم‌کارت و تایید هویت مشترک توسط مامور پست، این شرکت تحویل سیم‌کارت را به همرا ه اول  اعلام کرده و پس از آن اپراتور نسبت به فعالسازی آن اقدام می کند و برای فعالسازی سیم‌کارت نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی نمی باشد.

۱۳۹۹/۳/۱۱