مشاوره رایگان   021.22.22.0903
متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

سیم کارت های مدار فیروزه ای همراه اول

معرفی سیم کارت های فیروزه ای همراه اول 

همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه در کشور شناخته شده است. افراد بسیاری مشترک سیم کارت همراه اول هستند. این اپراتور دو نوع سیم کارت را به متقاضیان ارائه کرده است:

سیم کارت دائمی همراه اول و سیم کارت اعتباری همراه اول

در این بین این دو نوع سیم کارت را نیز به دسته های دیگری تقسیم کرده . از جمله سیم کارت های زمردی و سیم کارت های فیروزه ای همراه اول. در این مقاله از سایت جم سیم کارت به بررسی انواع سیم کارت های فیروزه ای همراه اول پرداخته ایم تا انتهای قاله با ما همراه باشید:

سیم کارت های فیروزه ای همراه اول :

 اپراتور همراه اول بسته های کوتاه مدت تخفیفی دیگری تحت عنوان بسته های مدار فیروزه ای برای مشترکین سیم کارت دائمی همراه اول و اعتباری خود در نظر گرفته است که که در قالب بسته های اینترنت و بسته های مکالمه ارائه می گردد که به سیمکارت های فیروزه ای مشهور شده اند. این طرح سیم کارت های دائمی و اعتباری را نیز به دسته های مجزا تقسیم بندی کرده است.

 

سیم کارت دائمی فیروزه ای همراه اول درجه یک

سیمکارت دائمی فیروزه ای همراه اول به قیمت ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان دارای امکانات زیر می باشد:

 • بسته اینترنت هدیه: ۱۸۰ گیگابایت اینترنت هدیه شش ماهه ( هر ماه ۳۰ گیگابایت)
 • بسته مکالمه هدیه: ۱۸۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه (به مدت ۶ ماه)
 • بسته پیامک هدیه: ۳۰۰۰ پیامک رایگان (به مدت ۶ ماه)
 • پیش شماره های قابل انتخاب: ۰۹۹۱ -۰۹۱۸ – ۰۹۱۷ ـ ۰۹۱۶ ـ ۰۹۱۵ ـ ۰۹۱۴ ـ ۰۹۱۳ ـ ۰۹۱۱ ـ ۰۹۱۰

سیم کارت دائمی فیروزه ای همراه اول درجه دو

سیم کارت دائمی فیروزه ای همراه اول به قیمت ۸۰۰.۰۰۰ تومان دارای امکانات زیر می باشد:

 • بسته اینترنت هدیه: ۹۰ گیگابایت اینترنت هدیه سه ماهه ( هر ماه ۳۰ گیگابایت)
 • بسته مکالمه هدیه: هر ماه ۱۸۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه (به مدت۳ ماه)
 • بسته پیامک هدیه: ۳۰۰۰ پیامک رایگان (به مدت ۳ ماه)
 • پیش شماره های قابل انتخاب: ۰۹۹۱ -۰۹۱۸ – ۰۹۱۷ ـ ۰۹۱۶ ـ ۰۹۱۵ ـ ۰۹۱۴ ـ ۰۹۱۳ ـ ۰۹۱۱ ـ ۰۹۱۰

سیم کارت دائمی فیروزه ای همراه اول درجه سه

سیم کارت دائمی فیروزه ای همراه اول به قیمت ۶۰۰.۰۰۰ تومان دارای امکانات زیر می باشد:

 • بسته اینترنت هدیه: ۶۰ گیگابایت اینترنت هدیه دو ماهه ( هر ماه ۳۰ گیگابایت)
 • بسته مکالمه هدیه: هر ماه ۱۸۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه (به مدت۲ ماه)
 • بسته پیامک هدیه: ۳۰۰۰ پیامک رایگان (به مدت ۲ ماه)
 • پیش شماره های قابل انتخاب: ۰۹۹۱ -۰۹۱۸ – ۰۹۱۷ ـ ۰۹۱۶ ـ ۰۹۱۵ ـ ۰۹۱۴ ـ ۰۹۱۳ ـ ۰۹۱۱ ـ ۰۹۱۰

 

سیم کارت اعتباری فیروزه ای همراه اول درجه یک

سیم کارت اعتباری زمردی همراه اول با پیش شماره  و قیمت با احتساب مالیات ۴۰۰.۰۰۰ تومان دارای امکانات زیر می باشد:

 • بسته اینترنت هدیه: ۳۰ گیگابایت اینترنت هدیه یک ماهه
 • بسته مکالمه هدیه:۱۸۰۰ دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه (مدت اعتبار ۱ ماه)
 • بسته پیامک هدیه: ۳۰۰۰ پیامک رایگان درون شبکه (مدت اعتبار ۱ماه)
 • پیش شماره های ۰۹۱۱ ـ ۰۹۱۳ ـ ۰۹۱۵ ـ ۰۹۱۶ ـ ۰۹۱۸ ـ ۰۹۱۹ـ ۰۹۹۰ ـ ۰۹۹۲ ـ ۰۹۹۳ـ ۰۹۹۶

سیم کارت اعتباری فیروزه ای همراه اول درجه دو

سیم کارت اعتباری زمردی همراه اول با  قیمت ۵۵۰.۰۰۰ تومان دارای امکانات زیر می باشد:

 • بسته اینترنت هدیه: ۱۰ گیگابایت اینترنت هدیه  ۵ ماهه ( هر ماه دو گیگابایت )
 • بسته مکالمه هدیه:۱۰۰  دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه (مدت اعتبار ۷ روز )
 • بسته پیامک هدیه: ۵۰۰ پیامک رایگان درون شبکه (مدت اعتبار ۱ماه)
 • اعتبار اولیه : ۴.۰۰۰ تومان
 • پیش شماره های ۰۹۱۱ ـ ۰۹۱۴ ـ ۰۹۱۵ ـ ۰۹۱۶ ـ ۰۹۱۷ـ ۰۹۱۸ ـ ۰۹۹۱ـ ۰۹۹۰ ـ ۰۹۹۲ ـ ۰۹۹۳ـ ۰۹۹۶

 

۱۴۰۲/۸/۲۰

نظرات کاربران

سیم کارت دریافت لیست شماره های 912
سیم کارت