متقاضی خرید سیم کارت / فروش سیم کارت در محل هستم

در صورتی که مایل به خرید یا فروش غیر حضوری هستید شما را به نزدیکترین دفتر پیشخوان دولت معرفی می کنیم تا به نمایندگی از طرف ما خرید یا فروش را انجام دهند و یا با شماره 88888921 تماس بگیرید.

خرید اقساطی سیم کارت

✅✅✅ شرایط خرید اقساطی سیم کارت
✅ برای خرید اقساطی سیم کارت نیازی به ضامن،چک و سفته نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب سیم کارت تحویل خریدار میگردد
✅ سیم کارت های با مبالغ بیش از5 میلیون تومان قابل اقساطی شدن هستند 
✅ مقدار 40% از کل مبلغ سیم کارت بعنوان پیش پرداخت دریافت میگردد
✅ باقیمانده مبلغ با ضریب 3% (کارمزد) محاسبه شده و طی 3 الی 5 قسط قابل پرداخت می باشد
✅ پس از تسویه کامل سند سیم کارت بنام خریدار منتقل میگردد.